Я бабочка в душной сети Ритуалов (с)

Tikai tas, kas dzimis lielās mokās,
Pieder mīlestībai. (c) A.Čaks

My Wishlist